Advies, management en onderzoek

Beleidsadvisering

Regeling Reductie Energiegebruik Drenthe

In het kader van het Urgenda-vonnis heeft het kabinet gemeenten uitgenodigd om acties te ontwikkelen voor het nemen van kleine energiebesparingsmaatregelen door huiseigenaren. Bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrips of het...

Ontwikkelen deelmasterplan Emmtec Services

Omdat in de gemeente Emmen bedrijven en instellingen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% van het totale energiegebruik stelt de gemeente een Masterplan bedrijven en instellingen op. Het Masterplan bestaat uit...

Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Midden-Groningen en de urgentie om hier invulling aan te geven wordt steeds indringender gevoeld. De gemeente Midden-Groningen wil voor langere termijn richting...

Ontwikkelen programma energietransitie gemeente Emmen

Emmen beschouwt de energietransitie als een belangrijke motor voor economische doorontwikkeling en wil daarom de samenhang tussen de energietransitie en opgaven in andere beleidsvelden goed in kaart gebracht. Om binnen...

Actualisatie Energienota gemeente Emmen

In opdracht van de gemeente Emmen werkt proDO aan de actualisatie van de energienota. De basis van de nieuwe energienota 2021-2024 zal breder, integraal energietransitiebeleid dat tevens dient als aanjager...