Advies, management en onderzoek

Management

Programmamanagement duurzaamheid voor gemeente Terschelling

De gemeente Terschelling investeert in duurzaamheid met het uitvoeringsprogramma ’Terschelling Samen Duurzaam’. Met het programma wil de gemeente een flinke reductie in de CO2-uitstoot op het eiland realiseren. Het programmamanagement...

Regionale Energiestrategie (RES) Groningen

In opdracht van de 12 Groninger gemeenten, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen begeleidt proDO het proces. Doel is het samen met de overheden en...

Opgavengericht werken aan Energietransitie in gemeente Emmen

Als vervolg op het ontwikkelen van een integraal programma energietransitie, wordt in dit project gestart met het ‘kwartier maken’ voor opgave gericht werken aan de energietransitie. Voor 2 opgaven, de...

Naar een CO2 neutraal en welvarend Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog heeft ProDO gevraagd te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van een participatieproces waarbij inwoners en bedrijven op Schiermonnikoog actief worden betrokken bij het bepalen van concrete...