Regeling Reductie Energiegebruik Drenthe

In het kader van het Urgenda-vonnis heeft het kabinet gemeenten uitgenodigd om acties te ontwikkelen voor het nemen van kleine energiebesparingsmaatregelen door huiseigenaren. Bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrips of het optimaliseren van de CV-installatie. De Drentse gemeenten, verenigd in het Drents Energieloket, hebben met succes een gezamenlijke aanvraag ingediend van € 2,7 miljoen. 

Thomas Ietswaart heeft vanuit proDO de aanvraag mede geschreven, en adviseert bij de inhoudelijke en bestuurlijke organisatie van de uitvoering.