Actualisatie Energienota gemeente Emmen

In opdracht van de gemeente Emmen werkt proDO aan de actualisatie van de energienota. De basis van de nieuwe energienota 2021-2024 zal breder, integraal energietransitiebeleid dat tevens dient als aanjager voor lokaal en regionaal sociaal-economisch beleid. Met de energienota wil Emmen een stevige stap zetten in het realiseren van de 2030 doelen.

Looptijd: mei 2020 – december 2020

Namens proDO is Klaas Jan Noorman betrokken bij dit project.