Samen werken aan een volhoudbare toekomst

Wij werken actief mee aan een duurzame toekomst.

ProDO is een onafhankelijk bureau voor advies, proces-, project- en programmamanagement voor duurzame ontwikkeling. Met een brede blik, dito ervaring, en een tikkeltje eigenwijsheid.  Altijd vanuit de drijfveer om bij te dragen aan een schone, welvarende en rechtvaardige wereld.

Onze Visie

De Toekomst Begint Vandaag!

Wij werken actief mee aan een duurzame toekomst

Met onafhankelijk onderzoek en advies dragen wij bij aan een duurzame toekomst. Soms vraagt dat om strategisch advies, gericht op de langere termijn, of om proces- of projectmanagement. Vaak ook gaat het om hele praktische en concrete oplossingen. Die toekomst begint immers vandaag en veel partijen zijn al heel concreet aan de slag!

Een volhoudbare toekomst vraagt om een open oog en oor voor belangen van milieu en ecologie, economische belangen en sociale aspecten. In ons werk zoeken wij naar de verbindingen die meerwaarde opleveren. Dat blijken vaak fragiele evenwichten. Wij streven naar een innovatieve en dynamische benadering waarbij wij onze onafhankelijkheid voortdurend bewaken.

Waarom proDO?

Met een innovatieve, dynamische benadering en open houding zoeken wij naar verbinding.

ProDO levert onafhankelijk advies over een breed scala aan onderwerpen. Wij zijn goed thuis in de wereld van energie, klimaat, industrie en mobiliteit. Vanuit ons netwerk van experts kunnen we de door u gewenste kennis leveren. En we weten uit ervaring dat alle kennis een context heeft, en dat gelijk hebben op de inhoud niet hetzelfde is als gelijk krijgen in het maatschappelijke proces. We helpen u om uw weg te vinden in de besluitvorming, en zijn volwaardige gesprekspartners, op alle niveaus.

ProDO heeft veel ervaring met het opstellen en uitvoeren van complexe programma’s, projecten en processen. Als er veel belangen en partijen in het spel zijn, komt onze ervaring goed tot zijn recht. We hebben bijgedragen aan de Regionale Energie strategieën in Noord-Nederland, en aan de energieprogramma’s van gemeenten en provincies. We hebben veel ervaring met het betrekken van maatschappelijke partijen bij complexe ontwikkelingen.

ProDO combineert unieke ervaring, van binnenuit, in de ‘quadruple helix’: het politiek/bestuurlijke, de ambtelijke kant, de maatschappelijke organisaties, en onderwijs en wetenschap. Die ervaring zetten we in bij het begeleiden van visies, strategieën en programma’s. Soms doen we dat als trekker, en soms ook als adviseur of coach op de achtergrond.

ProDO is ervan overtuigd dat de oplossing van de problemen van vandaag ligt bij de generatie van morgen. Daarom werken we actief aan de vorming van een ‘gilde-systeem’. We koppelen een kring van jonge professionals aan de kennis en ervaring van proDO, omdat wij vinden dat opdrachtgevers, jonge professionals en proDO wel varen bij de onderlinge kruisbestuiving.

Geregeld publiceren we opiniestukken, rapporten en andere documenten op eigen titel, over onderwerpen die ons inspireren. Een samenvatting vindt u [hier]

Waarom proDO?

Met een innovatieve, dynamische benadering en open houding zoeken wij naar verbinding.

Wat hebben wij u te bieden

Beleidsadvisering

Proces- & Projectmanagement

Visieontwikkeling

Meer over ons

ProDO bestaat uit vier partners. Ieder met een eigen unieke ervaring en kijk op een duurzame toekomst.

Klaas Jan Noorman

Een visie op duurzame ontwikkeling, zowel lokaal als regionaal, en een bezielende aanpak om mensen daarvoor in beweging te krijgen.

Telnr: 06-16494732

Siegbert van der Velde

Het verbinden van veel partijen met tegengestelde belangen, onderhandelingsprocessen op bestuurlijk niveau.

Telnr: 06-41808198

Marc Jager

Complexe bestuurlijke puzzels, een netwerk op niveau in (Noord-)Nederland, strategisch advies en sturing op boardroom-niveau.

Telnr: 06-21542770

Thomas Ietswaart

Scherpe analyses, projecten & programma’s met veel stakeholders, organisatievraagstukken met inhoud, het verbinden van tegengestelde belangen.

Telnr: 06-52684454

Samenwerken of meer weten over proDO?

Klaas Jan Noorman

Klaas Jan haalt zijn energie uit de overtuiging dat duurzame ontwikkeling om systeemveranderingen vraagt, om een samenhangede aanpak van de inhoudelijke, sociale en economische kant. Verandering is mensenwerk, dat begint bij bezieling. Als geen ander is hij in staat om vanuit een visie mensen mee te krijgen.

Bel Klaas Jan voor: Een visie op duurzame ontwikkeling, zowel lokaal als regionaal, en een bezielende aanpak om mensen daarvoor in beweging te krijgen.

Siegbert van der Velde

Siegbert is als geen ander in staat om maatschappelijke partijen, overheden en bedrijven te verenigen rond een gezamenlijk doel. Maar niet na een maatschappelijk onderhandelingsproces, met een stevige discussie, door Siegbert vakkundig geregisseerd. Uit zijn koker komen vaak onorthodoxe oplossingen voor lastige vraagstukken, die hij met veel vasthoudendheid tot uitvoering brengt.

Bel Siegbert voor: Het verbinden van veel partijen met tegengestelde belangen, onderhandelingsprocessen op bestuurlijk niveau.

Marc Jager

Marc heeft zijn sporen verdiend in het openbaar bestuur. Als oud-gedeputeerde en netwerker pur sang overziet hij de bestuurlijke kant van complexe duurzaamheidsvraagstukken en draagt hij bij aan een goed proces.

Bel Marc voor: Complexe bestuurlijke puzzels, een netwerk op niveau in (Noord-)Nederland, strategisch advies en sturing op boardroom-niveau.

Thomas Ietswaart

Thomas is in zijn element bij het verbinden van inhoud en organisatie. Hij kent de ambtelijke wereld van haver tot gort, schept graag orde in de soms rommelige beleidsprocessen. Hij neemt graag medewerkers en groepen mee op die reis. Hij schakelt graag tussen het conceptuele en de alledaagse praktijk. Als MfN-geregistreerd mediator is hij altijd op zoek naar de common ground.

Bel Thomas voor: Scherpe analyses, projecten en programma’s met veel stakeholders, organisatievraagstukken met inhoud, het verbinden van tegengestelde belangen.