Duurzaam en Klimaatbestendig in 4 Facetten

Duurzaam en Klimaatbestendig in 4 Facetten

Beste lezer,

Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een aanzienlijke en bijzondere opgave. De ontwikkeling van een nieuw woongebied betekent ook dat hier met een frisse blik gekeken kan worden. Rijnenburg is één van de nieuwbouwlocaties die vanwege de ligging en schaalgrootte kansen biedt om een voorbeeld te zijn van een succesvol antwoord op klimaatverandering.

De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om deze nieuw te bouwen locatie klimaatbestendig en duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor is het klimaatatelier Rijnenburg opgericht. Het klimaatatelier wordt begeleid door de stuurgroep Klimaatatelier. De stuurgroep bestaat uit: de wethouders Harrie Bosch en Tymon de Weger van de gemeente, dijkgraaf Patrick Poelmann en ikzelf. Samen gaan wij op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg.

Vanuit het klimaatatelier is een inspiratiebijeenkomst en een Charrette georganiseerd met als doel de opgaven voor Rijnenburg nader te onderzoeken. In dit boekje vindt u een verslag van deze bijeenkomsten. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werken samen aan een klimaatbestendig Rijnenburg. Maar dit doen zij niet alleen! Voor u ligt een boekwerk waarvoor ten minste 60 mensen van meer dan 15 organisaties hebben geleverd. Ik wil al deze mensen hiervoor hartelijk bedanken en wens u bij het lezen van dit boekje veel inspiratie toe.

Namens de stuurgoep,
Wouter de Jong
Gedeputeerde provincie Utrecht


Eindredactie: Klaas Jan Noorman

Deel online

Recente Projecten & Publicaties

Het adviesbureau voor duurzame ontwikkeling

Over ProDO

Ons Adres

DE STEK
Euvelgunnerweg 25a
9723 CV Groningen
KVK 76882268
BTW-nr: NL860824147B01